Bieszczady z Beskidów Wschodnich

Bieszczady to zachodnia część Beskidów Wschodnich. W Polsce jednak mianem tym zwykło się określać tylko część tych gór leżącą w granicach naszego kraju, a będącą de facto jedynie fragmentem Bieszczadów Zachodnich (położonych na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy). Polskie Bieszczady rozciągają się od Przełęczy Użockiej (853 [więcej]